About the Pastor’s work in the Washington, D.C. Area

Message from . November 3, 2018. Category: Faith

element10

“Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet”

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Vi ønsker å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Sjømannskirken har kompetanse på beredskap og relasjonsrådgivning, og finnes på alle kontinenter.
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet – er en selvstendig og frivillig organisasjon. Kirken møter nordmenn i utlandet og skaper sosiale og kulturelle møtesteder der folk er. Sjømannskirken finnes på alle kontinent, på norsk kontinentalsokkel, og har spesialkompetanse på kriseberedskap. Virksomheten består av sjømannskirker, nettkirke, sjømannsprester offshore, sjømannsprester for studenter og ambulerende sjømannsprester. Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder.

Upcoming Events

Links

70th Anniversary

Believe it! This year we are celebrating our 70th Anniversary.
Saturday, October 7th – we will have our Annual Meeting at 3 pm – to be followed by an Anniversary Dinner at 6 pm. The events will be held at our Church, Emmanuel Lutheran Church in Bethesda.
Sunday, October 8th – we will have our “Fest Gudstjeneste” / Anniversary Worship at normal time, 3 pm.

Er du konfirmant?

Til dere som er i konfirmasjonsalder tilbyr vi et spennende konfirmasjonsopplegg på Sjømannskirken i New York! Undervisningen foregår ved to konfirmantleirer på Sjømannskirken og ved samlinger på enkelte søndager i New York eller Washington DC. Les mer om konfirmasjonsopplegget på våre hjemmesider

The Seamen’s Church newsletter

Har du lyst til å bli bedre kjent med Sjømannskirkens virksomhet? I magasinet HJEM presenteres varme mennesker og gode historier fra vårt verdensomspennende arbeid.

Link til Nettkirken

et samarbeid mellom Den norske kirke og Sjømannskirken. Dette er jo et tilbud for alle nordmenn over hele verden som trenger noen å snakke/skrive med

 

Nød-# til Sjømannskirken: +1 (646) 785-6538