Open/Close Menu
Norwegian Society and Church Service
Washington, D.C.
Founded 1902 and 1947

Anne Line T. Kroken


About the Pastor’s work in the Washington, D.C. Area

Sjømannskirken er Norsk kirke i Utlandet for alle nordmenn som oppholder seg utenlands for en kortere eller lengre tid, eller som arbeider på norsk kontinentalsokkel. 

Vi ønsker å skape møtepunkter for nordmenn i utlandet. Vi er et kulturelt, sosialt og kirkelig fellesskap, og har beredskapskompetanse.

 Visste du at det finnes 30 Sjømannskirker rundt omkring i verden, i tillegg til ambulerende prestetjenester? 99% av den norske befolkningen kjenner til Sjømannskirken og 1 av 3 har besøkt en Sjømannskirke en eller flere ganger. Noen av disse har besøkt en kirke når de har vært på reise, andre har bodd utenlands for en periode og brukt Sjømannskirken som sin lokale kirke. I tillegg mener 3 av 4 at Sjømannskirken er viktig og gir trygghet. Målet til Sjømannskirken er å være en kirke som tar utgangspunkt i menneskers liv og erfaringer.

 Anne Line T. Kroken er for tiden Sjømannsprest i New York. Hver andre helg i måneden kjører hun sørover til Washington for å være en del av det norske miljøet, blant annet gjennom å besøke norske bedrifter, delta på møtepunkt, ha samtaler og syke- og hjemmebesøk, treffe studenter og lede gudstjenester. Sjømannskirken leier lokaler i Emmanuel Lutheran Church i Bethesda. Ta kontakt med Sjømannsprest Anne Line T. Kroken om du trenger skyss til kirken. Det er søndagsskole hver søndag og ledes av Aleksander Marthinussen. Gudstjenesten er på norsk og varer i ca en time. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og salg av norske matvarer og sjokolade.

Følg med i vår kalender for en oversikt over hva som skjer i Sjømannskirkens regi det kommende året.

 Sjømannspresten er tilgjengelig for rådgivning, besøk og samtaler. Ta også kontakt om du ønsker å ha dåp eller konfirmasjon.

Category Faith
Write a comment:

*

Your email address will not be published.